Contact Us Menu
Filters

ניהול אחסון מבוזר בסניפים כחלופה לשרת אחסון מקומי (In Hebrew)

israel defense

הפתרון ההיברידי משלב את הטוב בשני עולמות הביזור והריכוז. הפתרון מספק לעובדי הסניפים המרוחקים מראה של שרת קבצים מקומי בעל ביצועים גבוהים , שאינם תלויים כמעט בכלל ברוחב הפס ובשיהוי של רשת האינטרנט . הוא מבודד את הקבצים החיוניים בכל סניף כך שיהיו זמינים לחלוטין בשעת אסון. בה בעת הפתרון החדש מקטין בצורה דרמטית את קיבולת האכסון הדרושה בכל סניף ומבטל לחלוטין את הצורך לנהל גיבויים ברמה המקומית .

Read more …

Skip to content